Skip to content Skip to footer

Manual: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata

IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës, ndërmorri projektin “Mbështetja për zhvillimin e agro-biznesit, rrjetëzimin për rritje ekonomike dhe konsolidimin e kapaciteteve për zhvillimin rural” i cili synon zbutjen e efekteve të krizës për fermerët shqiptare në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Korçë, nëpërmjet mbështetjes teknike për të zgjeruar aksesin e tyre në mekanizmat e mbështetjes financiare publike dhe private për sektorin e bujqësisë, që ekzistojnë në Shqipëri. Më poshtë shkarkoni Manualin: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata.
[button linking="default" link="http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/manual_rrjetezimi-i-fermereve_2012.pdf" align="left" size="medium" type="standard" style="solid" icon="download" title="Download"]Download[/button]