Skip to content Skip to footer

Lufta kundër Korrupsionit në Shqipëri: Përmirësimi i Efiçencës së Auditit të Brendshëm

 

Ky dokument politikash diskuton rreth efiçencës së NJAB-ve për shkak se mungon pavarësia nga drejtimi institucional, gjë që rezulton në kapacitete të limituara për të mundësuar një ‘kontroll dhe balancim’ efektiv të pushtetit, dhe për ti mbajtur institucionet transparente dhe llogari-dhënëse. Së fundmi, dokumenti propozon krijimin e një Komisioneri të Pavarur për t’u përballur sa me efektivisht me këto probleme dhe për të aplikuar parimin e NJAB-ve ‘të pavarur por llogari-dhënës’. Klikoni per te shkarkuar dokumentin e politikave: Policy brief_Efficiency of Internal Auditing &  Dokument politikash_Përmirësimi i Efiçencës së Auditit të Brendshëm