Skip to content Skip to footer

Llogaridhënia e Shërbimeve Inteligjente në Shqipëri

Dokumenti analizon fillimisht zhvillimet dhe tendencat e përgjithshme të komunitetit të inteligjencës në Shqipëri, vazhdon me një vlerësim të sistemit aktual të llogaridhënies dhe masën deri ku ai plotëson standartet demokratike dhe mbyllet me disa propozime për të përmirësuar sistemin e llogaridhënies bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Llogaridhënia-e-Shërbimeve-Inteligjente-në-Shqipëri_tetor-2012.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]