Llogaridhënia e Shërbimeve Informative në Shqipëri

Përmbledhja diskuton tendencat dhe zhvillimet e përgjithshme në komunitetin e inteligjencës shqiptare, analizon sistemin aktual të llogaridhënies dhe shkallën në të cilën ai përmbush standardet demokratike dhe rekomandon përmirësimin e sistemit të llogaridhënies bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare të pranuara gjerësisht.

Download