Krijohen klubet ‘Youth4Change’ me nxënës nga shkolla të mesme publike dhe jopublike të komuniteteve fetare

Gjatë muajve tetor dhe nëntor 2021, projekti ‘Angazhimi i komuniteteve në edukimin qytetar në Shqipëri’ ka ngritur me sukses klubet ‘Youth4Change’ me nxënës nga gjashtë shkolla të mesme publike dhe jopublike të komuniteteve fetare, të cilët do të punojnë së bashku për të trajtuar probleme të ndryshme në komunitetet e tyre duke dalë me propozime konkrete për zgjidhjen e tyre.

Lista e shkollave të përfshira në projekt këtë vit përfshin:

  1. Medreseja “Liria” Elbasan,
  2. Shkolla e mesme publike “Kostandin Kristoforidhi” Elbasan
  3. Shkolla e mesme jopublike “Protagonistët” e komunitetit ortodoks Tiranë
  4. Medreseja “H. Mahmud Dashi” Tiranë
  5. Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” Shkodër
  6. Medreseja “H. Mustafa Varoshi” Durrës

Në përfundim të fazës së parë të projektit, klubet ‘Youth4Change’ në të gjitha shkollat kanë rënë dakord në mënyrë konsensuale për problemet që do të trajtojnë.

Në projektin e tyre të përbashkët këtë vit nxënësit e klubeve ‘Youth4Change’ në medresenë “Liria” Elbasan dhe ata të gjimnazit publik “Kostandin Kristoforidhi” Elbasan do të punojnë së bashku me “Shantazhi dhe gjuha e urrejtjes mes të rinjve në mediat sociale’. Në Tiranë, nxënësit e klubeve ‘Youth4Change’ në shkollën e mesme jopublike të komunitetit ortodoks “Protagonistët” dhe ata të medresesë “H. Mahmud Dashi” do të punojë së bashku për të adresuar “Shfrytëzimin e punës së fëmijëve në Shqipëri”.

Anëtarët e klubit ‘Youth4Change’ në medresenë “H. Mustafa Varoshi”, Durrës do të trajtojnë “Jeta për fëmijët me nevoja të veçanta në banesën e tyre në Durrës”.

Në Shkodër, nxënësit e klubit ‘Youth4Change’ në medresenë “Haxhi Sheh Shamia” zgjodhën të punojnë me “Ndikimin e mediave sociale në zgjedhjet e karrierës së nxënësve”.

Në ngjarjen hapëse të organizuar përmes Zoom më 23 nëntor, të gjithë anëtarët e klubeve ‘Youth4Change’ nga të gjitha shkollat ​​u mblodhën dhe ndanë së bashku arsyet e problemeve që ata kanë zgjedhur të trajtojnë, paraqitën argumente dhe prova në mbështetje të zgjedhjeve të tyre dhe diskutuan hapat që do të ndermarrin në të ardhmen.