sqen

Kostot dhe përfitimet e anëtarësimit në NATO

Departament: CESA
When: 1 Janar, 2008 to 31 Maj, 2008
Project Description: 

Donator: Divizioni i Diplomacisë Publike të NATO-s, Kuvendi i Shqipërisë, bizneset vendase

Qëllimi kryesor i kësaj iniciative ka qenë të ofrojë një analizë të kostove dhe përfitimeve me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor për të koordinuar dhe reformuar me sukses politikat e tyre mbi çështjet e sigurisë rajonale dhe për t’u përballur me sfidat e anëtarësimit në NATO. Publikimi i përgatitur nën këtë projekt përfshin përmbledhje të fjalimeve të mbajtur gjatë Konferencës Rajonale si dhe rekomandimet e Grupeve të Punës që dolën në lidhje me sfidat shqiptare dhe ato rajonale.