Skip to content Skip to footer

IDM nxit debatin publik mbi angazhimin politik në Tiranë, Durrës dhe Shkodër

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Instituti Demokratik Amerikan – zyra e NDI në Shqipëri organizuan më datë 22 prill 2016, tryezën e diskutimit mbi mënyrat për të përmirësuar angazhimin politik dhe civil në Shqipëri me përfaqësues të shoqërisë civile, partive politike, partnerët ndërkombëtarë dhe medias. Në këtë takim u prezantuan gjetjet e studimit të realizuar në fillim të vitit 2016 nëpërmjet anketimit dhe grupeve të fokusuara në të gjithë vendin të cilat kanë shqyrtuar angazhimin qytetar në proceset demokratike si një indikator të ‘shëndetit’ të shoqërisë.

buy lasix online buy lasix online no prescription

Forume diskutimi mbi gjetjet e këtij studimi u organizuan më pas gjatë muajit Prill edhe me studentë, përfaqësues të rretheve akademike, shoqërisë civile, pushtetit vendor, medias dhe partive politike në Durrës (Universiteti Aleksandër Moisiu) dhe Shkodër (Qendra e Informimit e BE).

Raporti i sondazhit “Analizë e angazhimit politik 2016” është një studim bazë që realizohet për herë të parë në Shqipëri sipas modelit të serisë së raporteve të Hansard Society (‘Audit of Political Engagement’) në Mbretërinë e Bashkuar.

buy prelone online buy prelone online no prescription

Ky studim është mbështetur nga Instituti Demokratik Amerikan (NDI) nëpërmjet Ndihmës Amerikane për Demokraci (NED).

buy avanafil online buy avanafil online no prescription

ndi pic 1 ndi pic 2 ndi pic 3 ndi pic dr 2 ndi pic dr