Skip to content Skip to footer

Gjetjet e Sondazhit të Angazhimit Politik në Shqipëri 2020

Sondazhi i Angazhimit Politik në Shqipëri 2020

Dhjetor 2020 – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe zyra e Institutit Demokratik Amerikan (NDI) në Shqipëri, kryen për herë të dytë “Sondazhin e Angazhimit Politik në Shqipëri 2020”.

Ky studim u pilotua me sukses në 2016 dhe është modeluar sipas serisë së Auditimit të Angazhimit Politik të Shoqërisë Hansard në Mbretërinë e Bashkuar.

buy lipitor online buy lipitor online generic

Ajo mat “pulsin politik” të vendit përmes eksplorimit të qëndrimeve të publikut ndaj një sërë treguesish të angazhimit politik si: 

  • njohuritë dhe interesin e qytetarëve për sistemin politik;
  • shkallën e veprimit dhe pjesëmarrjes publike në politikë;
  • sensin e publikut për efikasitetin;
  • kënaqshmërinë me institucionet dhe proceset politike.

Puna në terren u krye në qershor të vitit 2020 me një kampion përfaqësues kombëtar të 1536 qytetarëve dhe një instrument të azhurnuar që prek çështje të ndjeshme dhe të rëndësishme politike si integriteti i partive politike, listat e hapura, protestat e qytetarëve etj.

buy silagra online buy silagra online generic

Klikoni për të shkarkuar përmbledhjen e gjetjeve të sondazhit në anglisht dhe shqip.