Skip to content Skip to footer

Forumi i Hulumtimeve mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë: Seria e Publikimeve

  • Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes midis Shqipërisë dhe Kosovës
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Bashkëpunimi-në-fushën-e-mbrojtjes-print.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]
  • Serbia-NATO defence cooperation
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Serbia_NATO-defence-cooperation.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]
  •  Police Cooperation between Kosovo and Serbia
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Police_cooperation_between_Kosovo_and_Serbia.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]
  • Përfaqësimi i pakicës kombëtare shqiptare në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë: Progresi dhe sfidat
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/SKISalb_Albanian-minority-repr-at-SMI.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]
  •  Integrated Border Management, Best Practices and Applicability – The Case of Kosovo and Albania
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/border_management_best_practice.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]
  • Integrimi i policisë në Kosovën Veriore: Progresi dhe sfidat e mbetura në zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Integrimi_i_Policise_ne_Kosovën_Veriore_54109.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]
  • The Public Opinion Survey on the Serbian-Albanian Relations and the Regional Security Cooperation
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/the_citizens_on_the_serbian-albanian_relations_and.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]