Skip to content Skip to footer

Forum Konsultativ: “Mbështetja e masave Anti-korrupsion në Shqipëri” në Durrës

dr-osce-1

Me 14 Tetor 2016 Instituti per Demokraci dhe Ndermjetesim (IDM) organizoi forumin e rradhes ne qytetin e Durresit në kuader të projektit “Mbështetjen e masave Anti-korrupsion në Shqipëri” që po zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në Tiranë.

Ne takim moren pjese aktore te shoqerive cilive, komuniteti i biznesit dhe pika e kontaktit të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit (KKK) me qëllim dikutimin dhe vlerësimin e masave aktuale kundër korrupsionit, prezantimin e praktikave më të mira gjithashtu dhe për të diskutuar problematikat lidhur me procedurat e ankimit dhe raportimit të korrupsionit.

Gjate diskutimit keta aktore shprehen shqetesimet e tyre ne lidhje me nivelin e korrupsionit ne Shqiperi, gjithashtu dhane dhe rekomandimet e tyre per permiresimin e situates ne te ardhmen. Vecanerisht pjesemarresit shprehen shqetesime ne lidhje me;

–          Preznecen e nje game te gjere ligjes qe shpesh konfliktojne njera- tjetren dhe kufizojne lirine dhe transparencen,dr-osce4

–          Panevojshmerine e administrates ne ritje

–          Rasteve korruptive qe shpesh kalojne pa u ndeshkuar

dr-osceGjithashtu ata sygjeruan,

–          Krijimin e nje kulture kunder korrupsionit ne Shqiperi e cila ka nevoje per nje perfshirje me te gjere te shoqerive civile dhe me pak nderyrja nga qeveria,

–          Ritjen e fokusit ne edukimin e te rrinjve me qellim ritjen e pergjegjmerise qytetare and komunikimin e vlerave te vullnetarizmit

–          Kualifikimin e administrates

–          Rritjen e dixhitalizimit te sherbimeve