Skip to content Skip to footer

Forcimi i Integritetit Policor në Shqipëri

integritet picKy botim u realizua në kuadër të Projektit “Indeksi i Integritetit të Policisë” i cili u mbështet nga një grant i Ministrisë së punëve të jashtme të Holandës në kuadër të Programit Matra për bashkëpunim Evropian.

buy cymbalta online buy cymbalta online generic

Qëllimi i këtij studimi ka qenë gjenerimi i të dhënave me interes për zyrtarët e policisë, të cilët mund t’i shfrytëzojnë këto gjetje për zhvillimin e debateve konstruktive për përmirësimin e imazhit të policisë në drejtim të profesionalizimit, integritetit dhe përgjegjshmërisë. Për më tepër, drejtuesit e policisë duhet të marrin në konsideratë nevojën e komunikimit me publikun rreth misionit kryesor të tyre, me theks të veçantë mbi integritetin e policisë dhe kryerjes së detyrave të tyre në respektim të parimeve të shtetit të së drejtës, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përqafimit të konceptit të policimit demokratik.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Integriteti-PolicorSHTYP-1.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button] [button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Integriteti-PolicorSHTYP-1-1.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Leaflet”]Download[/button]