Skip to content Skip to footer

Faktori Gjeopolitik Shqiptar në Ballkanin Perëndimor | Raport Sondazhi

IDM, 2020 – Gjatë viteve të fundit, është folur gjithnjë e më shumë për idenë e “kombeve të mëdha” si Shqipëria e Madhe apo Serbia e Madhe, duke penguar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe zhvillimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

buy vardenafil online buy vardenafil online no prescription

Në të vërtetë, për të nxitur bashkëpunimin rajonal dhe për të ecur përpara me proceset integruese euroatlantike, idetë e kombeve “më të mëdha” duhet të lihen pas.

Në vend të kësaj, ky raport sondazh eksploron potencialin e popullatës shqiptare për të ndikuar pozitivisht në zhvillime të tilla si stabiliteti dhe zhvillimi jo vetëm në vendet me popullsi shqiptare por në të gjithë rajonin.

buy amitriptyline online buy amitriptyline online no prescription

Në këtë mënyrë, “faktori gjeopolitik shqiptar” mund të ketë potencialin për të shërbyer si një spirancë e zhvillimit socio-ekonomik dhe një shtyllë për proceset integruese euroatlantike në Ballkanin Perëndimor në tërësi. Për më tepër, ai mund të shërbejë si një shembull se si të kundërshtohen narrativat negative që rrjedhin nga nacionalizmi dhe të kapërcehet potenciali shkatërrues i ideve të “kombeve të mëdha”.

Ky raport anketues analizon rolin dhe potencialin e faktorit gjeopolitik shqiptar nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova.

buy zovirax online buy zovirax online no prescription

Në secilin prej këtyre vendeve, elitës politike, kulturore dhe ekonomike shqiptare etnike iu kërkua të ndajnë pikëpamjet dhe perceptimet e tyre mbi potencialin e aktorëve shqiptarë si një faktor stabilizues në lidhje me stabilitetin rajonal, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe për të nxitur zhvillimin shumë të nevojshëm. , proceset e demokratizimit dhe integrimit. Si i pari i këtij lloji, studimi synon të krijojë një Udhërrëfyes për vitin 2030 për faktorin gjeopolitik shqiptar të nxitur nga vlerat evropiane si liria, demokracia, të drejtat e njeriut dhe shteti i së drejtës.

Klikoni për të shkarkuar raportin e anketës në anglisht.
Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit ‘Europeanizimi përtej procesit’ i mbështetur nga Iniciativa e Shoqërisë së Hapur për Evropën (OSIFE). Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë raport të anketës janë të të anketuarve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionet ose pikëpamjet e autorëve ose organizatave të përfshira në hartimin e këtij raporti. Gjetjet dhe përfundimet, për shkak të madhësisë së vogël të kampionit dhe kampionit homogjen, duhet të përdoren vetëm si pikënisje për kërkime të reja që eksplorojnë më tej konceptet e diskutuara në këtë raport.