Skip to content Skip to footer

Dokument Politikash: Zhvillimi Rural si një Qasje Ndër-Sektoriale dhe Implikimet për Shqipërinë

Ky dokument do t’i shërbejë përpjekjeve në vazhdim për të intensifikuar zhvillimin në zonat rurale përmes një qasjeje shumë-dimensionale.

Ai siguron një trajtim të gjithanshëm të situatës aktuale në zonat rurale në Shqipëri, merr në shqyrtim mundësitë ekzistuese, sugjeron veprime për përballimin e problemeve, identifikon prioritete aty ku është e mundur dhe rekomandon fushat e angazhimit për të ardhmen.

[button linking="default" link="http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/zhvillimi_rural_si_nje_qasje_nder-sektoriale_dhe_implikimet_per_shqiperine_2010.pdf" align="left" size="medium" type="standard" style="solid" icon="download" title="Download"]Download[/button]