Skip to content Skip to footer

Dokument politikash: “Rritja e kapaciteteve mbikëqyrëse e kontrolluese të Legjislativit ndaj Sektorit të Sigurisë në Shqipëri”

 

Dokument politikash: “Rritja e kapaciteteve mbikëqyrëse e kontrolluese të Legjislativit ndaj Sektorit të Sigurisë në  Shqipëri” 

Download

Raport i zgjeruar: “Rritja e kapaciteteve mbikëqyrëse e kontrolluese të Legjislativit ndaj Sektorit të Sigurisë në  Shqipëri” 

Download