Skip to content Skip to footer

Dokument politikash: Përfshirja kuptimplotë e OSHC-ve në SDG – A po ngelet mbrapa Ballkani Perëndimor?

Dokument politikash: Përfshirja kuptimplotë e OSHC-ve në SDG (Sustainable Development Goals) – A po ngelet mbrapa Ballkani Perëndimor?
OSHC-të në rajon nëpërmjet rolit dhe punës së tyre në artikulimin e nevojave të zgjedhësve të tyre, ofrimin e shërbimeve, duke qenë agjentë të llogaridhënies dhe promovimi i praktikave të qeverisjes së mirë, kanë një rol themelor për të luajtur në avancimin e SDG-ve. Për më tepër, këto synime ofrojnë një ndryshim të theksit në drejtimin e lokalizimit – me zbatimin dhe llogaridhënien që ndodhin në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal.

buy cytotec online buy cytotec online generic

Një rishikim i praktikave të zbatimit të lidhura me OZHM-të (Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit) në të gjithë rajonin zbulon se OSHC-të ndërkombëtare u përqendruan më shumë në OZHM-të në krahasim me OSHC-të që punojnë në nivel lokal.

buy cenforce online buy cenforce online generic

Më pas lind pyetja nëse këto grupe të reja objektivash – që ofrojnë mundësi të shumta për dialog dhe pjesëmarrje të shumë palëve – do të nxisin një zhvendosje nga kjo rrugë e zakonshme drejt një përfshirjeje më kuptimplote të OSHC-ve në rajon në lokalizimin e SDG-ve; meqenëse për të filluar një proces nga poshtë-lart të transformimit të qëllimeve në realitete lokale, SDG-të duhet të jenë në pronësi të individëve, komuniteteve dhe sektorit civil.

Qëllimi i këtij përmbledhjeje politikash është të ekspozojë situatën aktuale të përfshirjes së OSHC-ve në lokalizimin e SDG-ve në të gjithë rajonin, në mënyrë që të avokojë për një përfshirje kuptimplotë të shoqërisë civile në proces.

buy tadasiva online buy tadasiva online generic

Ky përmbledhje e politikave është përgatitur në kuadrin e projektit rajonal “OSHC-të e Ballkanit Perëndimor për Zhvillim Global” të mbështetur nga Austrian Development Cooperation dhe SlovakAid.