Dokument Politikash: Një Agjendë Veprimi për Shoqërinë Civile

Analiza e realitetit kompleks në Shqipëri jep dëshmi që njeh kontributin e rëndësishëm të shoqërisë civile në informimin dhe ndikimin e reformave dhe proceseve. Pavarësisht nga sektori i tretë shqiptar mesatarisht i zhvilluar – i karakterizuar nga burime njerëzore shumë të aftë, ekspertizë dhe struktura të brendshme efikase – Raporti Analitik i Shtetit i CSI zbulon disa shqetësime serioze në lidhje me lidhjet e shoqërisë civile me mjedisin lokal dhe nivelet e angazhimit qytetar, ndikimit, qëndrueshmërisë. mjedisi socio-politik ku operon, qeverisja e mirë dhe vlerat e llogaridhënies.

Download