sqen

Aktivitetet e Fundit

Platforma e Politikave| Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri – Roli i shoqërisë civile

Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri – Roli i shoqërisë civile 25 qershor 2021- Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”, IDM organizoi forumin e parë duke trajtuar temën e parandalimit të pastrimit të parave në rastin e Shqipërisë. Forumi …

Read More »

Thirrje për aplikime | Cikli i Trajnimeve Demokracia në Praktikë

Angazhimi i qytetarëve dhe grupeve të interesit në vendimmarrjen parlamentare ka potencialin për të rritur besimin dhe për t’i sjellë ata më pranë parlamentit dhe anasjelltas. Prandaj, njohja më e mirë e veprimtarisë parlamentare dhe mekanizmave të aksesit, dhe përmirësimi i rrjedhës së informacionit midis publikut dhe parlamentit shihen si …

Read More »

Platforma e Politikave| Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri – Roli i shoqërisë civile

Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri – Roli i shoqërisë civile 25 qershor 2021- Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”, IDM organizoi forumin e parë duke trajtuar temën e parandalimit të pastrimit të parave në rastin e Shqipërisë. Forumi …

Read More »

PODCAST| Cikli spiral i bashkëpunimit të “trekëndëshit” – një inovacion për një qasje të qëndrueshme në luftën kundër krimit në nivel vendor

Cikli spiral i bashkëpunimit të “trekëndëshit” – një inovacion për një qasje të qëndrueshme në luftën kundër krimit në nivel vendor Janar 2021- Në këtë podcast, Sotiraq Hroni, Drejtori Ekzekutiv i IDM-së diskuton për një nismë novatore në Shqipëri, e cila ka si synim të nxisi bashkëpunimin e autoritete vendore …

Read More »

Workshope Rajonale mbi Angazhimin Qytetar në Vendimmarrjen e Parlamentit

 Përmbledhje e Diskutimeve të Workshopeve Rajonale mbi Angazhimin Qytetar në Vendimmarrjen e Parlamentit Tetor 2020 – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në partneritet me Komitetin Shqiptar të Helsinkit (KSHH), po zbatojnë një nismë që synon të krijojë një mjedis lehtësues për përfshirjen aktive qytetare në proceset legjislative dhe vendimmarrëse …

Read More »

Krijohen Grupet Këshillimore për Shkollën Qendër Komunitare|Shtator 2020

Krijohen Grupet Këshillimore për Shkollën Qendër Komunitare   Përgjatë shtatorit 2020 u zhvilluan një sërë takimesh në qytetet ku zbatohet projekti “Shkolla Qendër Komunitare”, me synim krijimin e Grupeve Këshillimore për Shkollën Qendër Komunitare. Pjesë e takimeve në Kashar, Durrës, Manëz, Shijak, Vorë, Peqin, Krujë dhe Fushë-Krujë ishin përfaqësues nga …

Read More »

Njoftim për Shtyp|Fondi për Ballkanin Perëndimor Asiston Rritjen e Kapaciteteve të OJQ-ve në Luftën kundër Krimit të Organizuar

Njoftim për Shtyp Fondi për Ballkanin Perëndimor Asiston Rritjen e Kapaciteteve të OJQ-ve në Luftën kundër Krimit të Organizuar Krimi i organizuar bashkëkohor është një nga format më të theksuara që rrezikon sigurinë e shteteve dhe qytetarëve të thjeshtë. Përpos ndikimit negativ ndaj proceseve politike dhe ekonomike brenda një shoqërie …

Read More »

THIRRJE PËR PROPOZIME – Instrumenti i Granteve të Vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e RAP  [Afati: 1 nëntor 2020]

THIRRJE PËR PROPOZIME – Instrumenti i Granteve të Vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e RAP  WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit …

Read More »

Monitorimi i RAP 2019/2020: Ofruesit e shërbimeve administrative duhet të publikojnë rregullisht përmbajtjen e sugjerimeve të qytetarëve

Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020: Ofruesit e shërbimeve administrative duhet të publikojnë rregullisht përmbajtjen e sugjerimeve të qytetarëve Rezultatet e reja nga anketimi mbi perceptimin publik tregojnë se ka më pak mundësi të lehta për t’u përdorur për marrjen e mendimeve mbi shërbimet administrative, krahasuar me Monitorimin e Reformës …

Read More »