Skip to content Skip to footer

ANËTARËSIMI NË BE – KOHA E DUHUR PËR APLIKIMIN E SHQIPËRISË

Thuajse dy vjet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (MSA) dhe hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Ndërmjetme (Dhjetor 2006) aktorët politikë shqiptarë po shqyrtojnë mundësinë e përgatitjes së aplikimit për anëtarësim të vendit në Bashkimin Europian (BE).

buy vilitra online buy vilitra online generic

Kjo çështje në fakt u ngrit më herët këtë vit nëpërmjet deklaratave politike individuale të cilat i kërkonin Qeverisë shqiptare të dorëzojë aplikimin brenda vitit 2008.

buy zovirax online buy zovirax online generic

caktimi i afateve të qarta kohore në lidhje me fazën e pas-aplikimit dhe angazhimi për të përmbushur kushtet e nevojshme përbën elementin thelbësor i cili duhet të udhëheqë të gjithë procesin e aplikimit. Përmbushja e këtij synimi kërkon vëmendjen e duhur në lidhje me disa masa të rëndësishme të cilat diskutohen në detaje në pjesën vijuese të këtij dokumenti politikash.

Shkarko Anglisht / Shqip