Skip to content Skip to footer

Analiza e Kontekstit & Kronologjia e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 1991-2009

Analiza e Kontekstit & Kronologjia e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 1991-2009

Ky studim analizon kontekstin në të cilin është zhvilluar Reforma e Sektorit të Sigurisë (RSS) në Shqipëri që nga rënia e regjimit komunist. Studimi është konceptualizuar në tre periudha kryesore, në funksion të veçorive shoqërore, politike, dhe ekonomike. Nën këtë këndvështrim fillimi i periudhës së parë përkon me rënien e regjimit komunist në vitin 1991 dhe përfundon me krizën e vitit 1997.

Anglisht

Download

Shqip

Download