Skip to content Skip to footer

Almanak per mbikeqyrjen e sektorit te sigurise ne Ballkanin Perendimor

Ky publikim ka per qellim te ofroje nje hulumtim te pavarur per arritjet dhe dobesite kryesore ne llogaridhenien e sektorit te sigurise ne Shqiperi, Bosnje dhe Hercegovine, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi dhe Kosove dhe te paraqese se cfare efekti ka kjo ne tranzicionin demokratik te ketyre vendeve.

Download