sqen

IDM activities

CfP: Balkan Public Policy Fund

CfP: Balkan Public Policy Fund BCSDN and its members announce the third Call for Proposals for organizations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia to develop policy or advocacy proposals this time within the scope of the IPA FPA Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Monitoring …

Read More »

Security Research Forum: Prishtina – Belgrade – Tirana “Civil Protection and Regional Emergency Management”

Joint regional Conference: Security Research Forum: Prishtina – Belgrade – Tirana “Civil Protection and Regional Emergency Management” Date: 29 April 2015 Institute for Democracy and Mediation (IDM), Kosovar Center for Security Studies (KCSS) and Belgrade Center for Security Policy (BCSP) have held the joint regional conference “Security Research Forum: Prishtina – Belgrade …

Read More »

Takim konsultativ për “Ridimensionimin e Strukturave Komunitare”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Departamenti Qeverisja Vendore dhe Zhvillimi i Integruar (LGID) zhvilloi më datë 24.02.2015, në ambientet e Komisionit për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut pranë Kryesisë së Kuvendit, një takim konsultativ në kuadër të projektit “Ridimensionimi i Strukturave Komunitare” mbështetur nga USAID-PLGP …

Read More »