sqen

Raport mbi Perceptimin e Qytetarëve mbi Ofrimin e Shërbimeve

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në kuadër të projektit ‘OpenALB: “Partneriteti ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve në luftën kundër korrupsionit dhe promovimit të qeverisjes së mirë”,  ka zhvilluar studimin “Perceptimi i qytetarëve mbi ofrimin e shërbimeve në nivel vendor” ne bashkitë Fier dhe Shkodër.

Qëllimi i këtij raporti është të vlerësojë performancën e shërbimeve të ofruara nga Bashkia Shkodër dhe Bashkia Fier dhe të sjellë në pah pritshmëritë e pjesëmarrësve për përmirësimin e këtyre shërbimeve. Për më teper klikoni për të shkarkuar raportin e plotë për këto bashki:

 RAPORT_BASHKIA_SHKODER_2016 & RAPORT_BASHKIA FIER_2016.