Skip to content Skip to footer

Tre Dokumente Politikash për zhvillimin e instrumenteve të integritetit në sektorin e administratës publike | dhjetor 2022

Tashmë prej disa vitesh, IDM është angazhuar në zhvillimin e instrumenteve të integritetit në sektorin e administratës publike konkretisht të Planeve të Integritetit dhe Kodeve të Etikës. Me qëllim ndarjen e kësaj përvoje si edhe mësimet e nxjerra, në zhvillimin e këtyre instrumenteve për forcimin e integritetit institucional dhe rritjen e besimit publik në sektorin publik ekipi i ekspertëve të IDM hartuan tre dokumente politikash të mbështetura në këtë eksperiencë të fituar me institucionet publike, me tema:

  1. Integriteti në Institucionet e Qeverisjes Qendrore: Mundësitë, Sfidat dhe e Ardhmja. Shkarko Anglisht / Shqip
  2. Kodet e Sjelljes/Etike: Përfitimet dhe Sfidat. Shkarko Anglisht / Shqip
  3. Sfidat që Pengojnë Promovimin e Kulturës me Integritet në Qeverisjen Vendore. Shkarko Anglisht / Shqip

Këto botime u bënë të mundur falë mbështetjes financiare të Fondacionit Hans Seidel, Zyra për Shqipërinë. Përmbajtja dhe informacioni në këtë botim janë përgjegjësi vetëm e autorëve. Opinionet e shprehura në këtë botim nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Fondacionit Hans Seidel.

buy suhagra online buy suhagra online generic