sqen

Upcoming Events/News

Ftesë për pjesëmarrje: Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike”

Ftesë për pjesëmarrje Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike ” 8 Shkurt 2017, Hotel Plaza, Tiranë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me SIGMA / OECD organizon më datë 8 Shkurt 2017 (Hotel Plaza Tiranë) një seminar për …

Read More »