sqen

Uncategorized

Open Government Partnership

Advocacy for Open Government: Civil Society Agenda-Setting and Monitoring of Country Action Plans Project description: The objective of ‘Advocacy for Open Government’ is to increase transparency and integrity in government, enhance public participation and accountability, generate more effective policy-making, e.g. public service delivery, and empower CSOs to monitor open government …

Read More »

Ftesë për pjesëmarrje: Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike”

Ftesë për pjesëmarrje Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike ” 8 Shkurt 2017, Hotel Plaza, Tiranë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me SIGMA / OECD organizon më datë 8 Shkurt 2017 (Hotel Plaza Tiranë) një seminar për …

Read More »