sqen

new_EN

VACANCY: Finance Officer (Deadline: 10 September 2019)

VACANCY: Finance Officer Location: Tirana, Albania Organization: Institute for Democracy and Mediation Employment Type: Full-time employment Application deadline: 10 September 2019 Background information The Institute for Democracy and Mediation (IDM) is an independent, nongovernmental organization, founded in November 1999 in Tirana, Albania. It works to strengthen the civil society, analyses and …

Read More »

Conference Conclusions: Role of Religion in the Western Balkans’ Societies | July 2019

Conference Conclusions: Role of Religion in the Western Balkans’ Societies Summary of the conference proceedings  The regional conference organised on 11 and 12 June 2019 offered a unique opportunity to discuss among religious leaders, politicians, academia and civil society leaders of the region, how we can enhance societal and policy …

Read More »

Kërkesë për Ofertë (Afati: 5 gusht 2019)

Klikoni për të shkarkuar informacionin e nevojshëm për të paraqitur ofertën tuaj:  KËRKESË PËR OFERTË I Për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “ Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering” për organizatën jo-qeveritare “Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim” në kuadër të …

Read More »

Call for expression of interest for National Consultant | Networking for Participatory Rural Development

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST  IDM Albania is looking to engage one  National Consultant for the preparation of Monitoring Report on National Plan to European Integration, Chapter 11 – Agriculture and Rural Development Deadline for applications is July 20th 2019. Terms of Reference Background Information ‘Consolidating the role of Albanian Network …

Read More »