Besjana Kuçi

Project Manager (M.Sc.)

Address: Shenasi Dishnica, Nd. 35, H. 1, 1017, Tirana, Albania

Besjana Kuci punon si Koordinatore Projekti dhe hulumtuese në IDM. Aktualishti ajo është e angazhuar si kordinatore lokale dhe hulumtuese e dy projekteve rajonale POINTPULSE (Pulsi i Ballkanit Perëndimor për Integritetin dhe Mirëbesimin e Policisë) dhe SELDI (Shoqëria Civile për Qeverisje të Mirë dhe Anti-Korrupsion në Evropën Juglindore). Znj. Kuci zotëron një M.Sc. në Teori Politike dhe BA në Shkenca Politike, Universiteti i Tiranës.

Përvoja e saj e mëparshme përfshin trajnimet e të rinjve dhe angazhim në aktivitete të komunitetit kundër korrupsionit si pjesë e Projektit Qytetar Kundër Korrupsionit. Fushat e interesit të Znj. Kuci përfshijnë hulumtime mbi integritetin dhe politikat e anti-korrupsionit.