sqen

Infografikët e projektit WeBER

Infografikët e projektit WeBER

Klikoni për të shkarkuar infografikët mbi Kornizën Strategjike të Reformës së Administratës Publike dhe zbatimin e ligjeve për të drejtën e informimit në vendet e BP në kuadër të projektit WEBER. Projekti WeBER për Mundësimi i vendeve të BP për Monitorimin e RAP nga Shoqëria Civile është një projekt trevjeçar që synon të rrisë rëndësinë, pjesëmarrjen dhe kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile dhe mediave në Ballkanin Perëndimor për të advokuar dhe ndikuar në hartimin dhe zbatimin e reformës së administratës publike. WeBER është zbatuar nga Rrjeti Think for Europe (TEN), i përbërë nga gjashtë OSHC të orientuara drejt politikave të BE-së në Ballkanin Perëndimor dhe në partneritet me Qendrën Evropiane të Politikave (EPC) në Bruksel.

Shihni më shumë në: www.par-monitor.org

See more at: www.par-monitor.org