sqen

Vende Vakante dhe Internship

Mundësi për Internship

SELDI Joint Internships Programme in Good Governance and Anti-Corruption

The Southeast Europe Leadership for Development and Integrity SELDI is re-opening its Joint Internships Programme in Good Governance and Anti-Corruption.  University students from all spheres of social sciences and humanities are welcome to apply. Interns will have the opportunity to work with leading researchers, policy analysts, investigative journalists, and advocacy leaders from the countries of Southeast Europe on anti-corruption and good governance. Candidates can apply to IDM Albania or one of the 12 other member organisations.

For more info: http://seldi.net/events-and-news/seldi-events-and-news/seldi-joint-internships-programme-in-good-governance-and-anti-corruption/


IDM fton të gjithe studentët e shkencave sociale, që janë përfundim të studimeve apo sapo i kanë perfunduar ato, që të aplikojnë për t’u bërë pjesë e ekipit tonë për një periudhë praktike nga dy deri në tre muaj, ku do të perfitohet një pervojë e drejtpërdrejtë në zbatimin e projekteve, studime kërkimore dhe detyra të tjera të ngjashme. Praktikantët e mëparshëm të IDM kanë studiuar në universitetet e mëposhtme:

Nese jeni te interesuar, ju lutem plotesoni formen e aplikimit per internship.