sqen

Studim mbi Tolerancën fetare në Shqipëri 2018

Toleranca fetare në Shqipëri

Studimi konstaton se toleranca fetare vlerësohet dhe mbështetet gjerësisht nga qytetarët shqiptarë. Më shumë se 90 për qind e shqiptarëve e konsiderojnë tolerancën fetare si një vlerë themelore dhe pohojnë se shteti nuk ndërhyn në besimet fetare të individit. Ata gjithashtu besojnë se ndjenjat kombëtare, sekularizmi dhe udhëheqësit e bashkësive fetare luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe forcimin e tolerancës fetare.

Klikoni për të shkarkuar studimin në anglisht dhe shqip.