sqen

Tag Archives: OShC

Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri

Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari institucioneve publike, të propozojë zgjidhje politikash dhe t’u mundësojë qytetarëve të ushtrojnë të drejtat e tyre, të shprehin shqetësimet dhe të përfshihen në hartimin e politikave është i …

Read More »

Monitorimi qytetar i transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e vetëqeverisjes vendore ka nisur zbatimin

Monitorimi qytetar i transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e vetëqeverisjes vendore ka nisur zbatimin Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim sapo ka filluar zbatimin e projektit “Monitorimi Qytetar i Transparencës dhe Llogaridhënies në nivelin e qeverisjes vendore”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar …

Read More »