sqen

Tag Archives: accountability

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur Prill 2021 – Klasifikimi i informacionit është një mekanizëm i rëndësishëm që përdoret nga qeveritë e shteteve të ndryshme për të mbrojtur qytetarët dhe interesat kombëtare. Megjithatë, kur regjimet e klasifikimit prodhojnë sasi tejet të mëdha informacioni sekret, ato mund të …

Read More »

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore Mars 2021 – Qëllimi i këtij udhëzuesi është të ofrojë njohuri praktike për të  monitoruar në mënyrë objektive transparencën dhe llogaridhënien në nivelin e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur instrumentin e matjes së Transparencës dhe Llogaridhënies (TLL). Sistemi …

Read More »

Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi

Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim krahasues i Programeve të Transparencës në 12 bashki të vendit   Mars 2021 – Qëllimi kryesor i këtij raporti është vlerësimi i transparencës proaktive të 12 bashkive qendër qarku (Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, …

Read More »

PUNONJËSIT E POLICISË REKOMANDOJNË

PUNONJËSIT E POLICISË REKOMANDOJNË Janar 2021 – Ku dokument rekomandimesh paraqet një set rekomandimesh në mbështetje të gjetjeve të projektit “Ndërtimi i integritetit për përmirësimin e performancës dhe qëndrueshmëria e luftës kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit në Shqipëri” i mbështetur nga Ambasada e Vendeve të Ulëta në Shqipëri. Dokumenti …

Read More »

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë debatin dhe ndikojë në ndërgjegjësimin e aktorëve për politika sa më efektive për forcimin e integritetit dhe luftën kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit. Eksperienca deri tani dëshmon se institucionet vendore si policia, bashkia dhe prokuroria …

Read More »

A e konsiderojnë politikanët shqiptarë të vlefshme për vendin një ushtri profesioniste dhe të aftë? | Shtator 2020

A e konsiderojnë politikanët shqiptarë të vlefshme për vendin një ushtri profesioniste dhe të aftë?   Nga Alban Dafa, hulumtues të sigurisë dhe qeverisjes   Ka një prirje shqetësuese në strukturat e mbrojtjes shqiptare, ku aftësia profesionale po bëhet gjithnjë dhe më tepër e parëndësishme për t’u emëruar në pozicione …

Read More »

Infografikët e projektit WeBER

Infografikët e projektit WeBER Klikoni për të shkarkuar infografikët mbi Kornizën Strategjike të Reformës së Administratës Publike dhe zbatimin e ligjeve për të drejtën e informimit në vendet e BP në kuadër të projektit WEBER. Projekti WeBER për Mundësimi i vendeve të BP për Monitorimin e RAP nga Shoqëria Civile …

Read More »