Studim: Integriteti i policisë dhe korrupsioni në Shqipëri (I) 2014

 

Integriteti i policisë dhe korrupsioni në Shqipëri (I) 2014

Ky studim synon të sjellë në vëmendjen e politikëbërësve, drejtuesve dhe oficerëve të lartë të policisë, aktorëve të tjerë dhe publikut në përgjithësi problemin e korrupsionit policor dhe rëndësinë e veçantë të luftës kundër këtij fenomeni në polici. Synimi kryesor i tij është të kontribuojë në përmirësimin e masave antikorrupsion duke marrë një njohuri më të mirë të korrupsionit policor dhe faktorëve që e nxisin apo kontrollojnë atë. Klikoni për të shkarkuar studimin.

Shkarko