sqen

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi
Menaxher i Programit për Sigurinë (MA)

Redion Qirjazi është Menaxher i Programit të Sigurisë në IDM. Puna dhe interesat e tij kërkimore lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare, mbrojtjen, terrorizmin, zgjidhjen e konfliktit, ekstremizmin e dhunshëm, praktikat e antikorrupsionit, integritetin e sektorit publik dhe qeverisjen e mirë.

Më herët, Redioni ka shërbyer për 7 vjet si oficer në Ushtrinë Shqiptare ku ka mbajtur detyra të ndryshme komandimi. Ndër të tjera, ai ka qenë themelues i Kursit të Titullimit të Oficerëve në Forcat e Armatosura si dhe ka shërbyer në një mision luftarak në Afganistan. Ai ka përvojë të gjerë pune në zgjidhjen e situatave të konflikteve.

Redioni është përfaqësues i Fellowship-it Rotarian për Paqe, diplomuar në Universitetin Chulalonghorn, në Bangkok, Tajlandë. Ai zotëron një M.A. në Siguri të Aplikuar dhe Strategji nga Universiteti i Exeter (U.K.) dhe një BSc në Marrëdhënie Ndërkombëtare, me specializim në Studime të Terrorizmit, nga Akademia Ushtarake e Shteteve të Bashkuara (West Point, U.S.A.).

Gjuhët: Redioni zotëron rrjedhshëm gjuhën Angleze dhe është njohës i gjuhës Italiane në një nivel fillestar.

Publikime: