sqen

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi
Menaxher i Programit për Sigurinë (MA)

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi është Menaxher i Programit të Sigurisë. Puna e tij kërkimore dhe interesat e tij lidhen me problemet e sigurisë kombëtare, mbrojtjen, terrorizmin, zgjidhjen e konfliktit, ekstremizmin e dhunshëm, praktikat e antikorrupsionit, integritetin e sektorit publik dhe qeverisjen e mirë.

Më parë, Redion ka shërbyer si oficer në Ushtrinë Shqiptare për 7 vjet ku ka mbajtur poste të ndryshme si asistent në ndërtimin e Kursit të parë të Komisionerit të Oficerëve në Shqipëri në përputhje me standardet bashkëkohore të NATO-s si dhe duke shërbyer në një turne luftarak në Afganistan. Ai ka përvojë të aftë në kryerjen e intervistave të thella me njerëzit në rrezik dhe ekspertët e politikave për çështje të sigurisë.

Redion është një ish-nxënës i Rotary Peace Fellowship në të cilën ai mori pjesë në Rotary Peace Center në Universitetin Chulalonghorn, në Bangkok, Tajlandë. Ai zotëron një M.A në Siguri të Aplikuar dhe Strategji nga Universiteti i Exeter (U.K.) dhe një BSc në Marrëdhënie Ndërkombëtare, i cili përfshinte një Minor në Studime të Terrorizmit, nga Akademia Ushtarake e Shteteve të Bashkuara (West Point, U.S.A.).

Redion flet rrjedhshëm Shqip, Anglisht dhe është njohës i gjuhës Italiane në një nivel fillestar.

Publikime:

  • Qirjazi, Redion et al. “Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor: Opsione për bashkëveprimin e marrëdhënieve fqinje dhe pranimin në BE deri në vitin 2025”. Projekti i Trajnimit të Këshillit Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë (DGAP), 2018.
  • Qirjazi, Redion dhe Romario Shehu. “Perspektivat e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri.” Në Mundësitë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (PVE) në Ballkanin Perëndimor, redaktuar nga Engjellushe Morina dhe Beatrix Austin. Berlin: Operacionet e Fondacionit Berghof GmbH, 2018.
  • Qirjazi, Redion. “Përgjigja e Shqipërisë ndaj kërcënimit të luftëtarit të huaj dhe rrugën përpara.” Në kthimin nga dhuna: Si të trajtojmë problemin e luftëtarëve të huaj në Ballkanin Perëndimor? Budapest: Instituti për Punë të Jashtme dhe Tregti, 2018.
  • Qirjazi, Redion. “Veting për të dhënë integritet policor në Shqipëri.” Revista POINTPulse, 18 Prill 2018.
  • Qirjazi, Redion. Përmbledhje e politikave: Luftimi i korrupsionit në Shqipëri: Përmirësimi i efikasitetit të auditimit të brendshëm. Tiranë: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Dhjetor 2017.
  • Qirjazi, Redion. Opinioni i Qytetarëve për Forcën e Policisë: Rezultatet e Anketës së Opinionit Publik të realizuar në Shqipëri, redaktuar nga Saša Djordjević. Tiranë: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Shtator 2017.
  • Qirjazi, Redion. Dokumenti i Politikave: Vështirësitë e Riintegrimit dhe Rregullimi i Misionit të Personelit Ushtarak Shqiptar. Tiranë: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Korrik 2017.
  • Qirjazi, Redion. “Studimi i Rastit: Menaxhimi i Aseteve në Forcat e Armatosura Shqiptare.” Në Mbikëqyrjen Financiare dhe Integritetin në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri, redaktuar nga Arjan Dyrmishi. Tiranë: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Mars 2017.