Skip to content Skip to footer

Raporti i IDM 2015-2016

Raporti i IDM  2015-2016

Raporti dy-vjeçar ofron një pasqyrë të veprimtarisë së IDM gjatë viteve 2015 – 2016. Raporti përfshin projektet e zbatuara, aktivitetet kryesore, publikimet dhe buxhetet vjetore të IDM për këtë periudhë.

IDM është mirënjohëse për partneritetin dhe bashkëpunimin me një sërë institucionesh donatore që kanë mbështetur vazhdimisht punën tonë përgjatë viteve. >>Klikoni për të lexuar raportin e plotë.