Raportet e kaluara IDM

Raportet e kaluara

Raportet e mëposhtme paraqesin në mënyrë të detajuar veprimtarinë dhe financat e IDM ndër vite.