sqen

Nesila Koka

Nesila Koka
Menaxhere Projekti

Nesila Koka është menaxhere projekti në IDM, e fokusuar kryesisht në projekte për rezistencën e komunitetit, ekstremizmin e dhunshëm, etj,.

Që prej vitit 2014, ajo është përfshirë në menaxhimin e disa projekteve, nga përvoja e saj e mëparshme në qeverisjen lokale dhe organizatat e shoqërisë civile në fushën e aftësive të kufizuara.

Ajo zotëron një Master në Marrëdhënie Sociale dhe një diplomë Bachelor në Drejtësi, Universiteti i Tiranës.

Nesila flet rrjedhshëm Anglisht dhe Italisht.