Skip to content Skip to footer

Mbikeqyrja parlamentare e sektorit te sigurise nepermjet buxhetimit

Ky dokument i drejtohet një auditori të gjerë në administratën publike që ka juridiksion në çështjet në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe anëtarëve të Komisionit për Sigurinë Kombëtare së bashku me të gjithë deputetët, si dhe organizatave të interesuara ndërkombëtare, qeveritare dhe joqeveritare dhe media. Ne presim që kjo analizë të inkurajojë një debat publik dhe profesional më kompetent dhe intensiv mbi mbikëqyrjen parlamentare të sektorit të sigurisë në lidhje me zhvillimin e vlerave demokratike, llogaridhënies dhe transparencës.

Shkarko