Mbi zhvillimin e strategjise se sigurise kombetare ne Shqiperi

Dokument politikash: Mbi zhvillimin e strategjise se sigurise kombetare ne Shqiperi. Ky publikim gjendet vetem ne gjuhen angleze.

Download

Permbledhje e Diskutimeve: Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare
21 shtator 2007

Download