sqen

Uncategorized @sq

[16.05.2017] Konferencë: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim

  Konferencë: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim Rogner Hotel Tirana (Antigonea 2 Room) 16 Maj , 2017, Ora: 10.00 Ky event shënon përfundimin e projektit “Tirana Flet / Shqipëria Flet”, i zbatuar përgjatë periudhës Maj 2016-Maj 2017. Konferenca fokusohet në punën e bërë në kuadër …

Read More »

[Mbyllur]Thirrje për aplikime – Instrumenti i granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike

THIRRJE PËR APLIKIME – Instrumenti i granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP) WeBER fton OShC-të të aplikojnë me project-propozime për zbatimin e Instrumentit të granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP) …

Read More »

[08.02.2017] Ftesë për pjesëmarrje: Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike”

Ftesë për pjesëmarrje Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike” 8 Shkurt 2017, Hotel Plaza, Tiranë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me SIGMA / OECD organizon më datë 8 Shkurt 2017 (Hotel Plaza Tiranë) një seminar për organizata …

Read More »

Dokument Politikash: Punonjësit në hije, Ekonomia e Fshehur dhe Puna e Padeklaruar në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë | Tetor 2016

Tetor 2016 – Ky dokument politikash krahasuese ofron një panoramë të ekonomisë së fshehur në përgjithësi si dhe të punës së padeklaruar dhe evazionit fiskal në veçanti, në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë, përfshirë shkaqet dhe pasojat kryesore. Për më tepër, ai ofron një këndvështrim makroekonomik të faktorëve kryesorë, që vlerësohet …

Read More »