sqen

Uncategorized @sq

Board and Advisory Council

IDM BOARD OF TRUSTEES The Board of Trustees is the highest decision-making body of the organisation, that is in charge of overseeing the overall implementation of IDM’s program and activities. The Board of Trustees is composed of: IDM ADVISORY COUNCIL The Advisory Board is composed of longstanding associates of the Institute …

Read More »

[11 dhjetor 2018] Tryezë Diskutimi: Progresi në Zbatimin e Reformës në Administratën Publike për Shqipërinë

Tryezë Diskutimi Progresi në Zbatimin e Reformës në Administratën Publike: Gjetjet e monitorimit WeBER për Shqipërinë 11 dhjetor 2018, Hotel Tirana International, Salla Metropol Reforma në Administratën Publike (RAP) përbën një nga fushat themelore të reformimit në rrugën drejt anëtarësimit në BE dhë progresi në këtë drejtim monitorohet dhe vlerësohet rregullisht …

Read More »

[02 Nëntor 2018] Konferencë Kombëtare: Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri

KONFERENCE KOMBETARE Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri: Një vlerësim kombëtar i faktorëve, formave dhe kërcënimeve 02 nentor 2018, Hotel Tirana International (Salla Consortium) Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizon Konferencën “Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri” (02 nentor 2018), e cila do të publikojë gjetjet e studimit mbi format, nxitësit dhe …

Read More »

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi is a researcher at IDM’s Center for European and Security Affairs (CESA). His research work and interest revolves around issues related to national security, defense, terrorism, conflict resolution, violent extremism, anti-corruption practices, public sector integrity and good governance. Previously, Redion served as an officer in the Albanian Army …

Read More »

Besimi në Qeverisje

Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje Qëllimi kryesor i sondazhit është shqyrtimi i perceptimit publik dhe qëndrimit të qytetarëve në çështje si: besimi në institucionet publike, transparenca dhe llogaridhënia institucionale, korrupsioni, niveli i përfshirjes qytetare në politikëbërje dhe vendimmarrje, kënaqshmëria me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimi i ligjeve …

Read More »

[Mbyllur] Sesion informimi – Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin

Në kuadër të Thirrjes për projekt-propozime “Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin të projektit ALTER (Territore Aktive Lokale për zhvillimin Ekonomik të zonave Rurale), financuar nga Bashkimi Evropian, implementuar nga një konsortium rrjetesh rurale në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, IDM …

Read More »

Thirrje për Grante:Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Ballkanin Perëndimor

Rrjeti për Zhvillimin Rural të Serbisë, në emër të konsorciumit të partnerëve: Fondacioni për Zhvillimn e Turqisë, Turqi; Rrjeti për Zhvillimin Rural në Malin e Zi; Rrjeti për Zhvillimin Rural të Maqedonisë; Rrjeti për Zhvillimin Rural të BiH – Bosnja dhe Hercegovina; Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Shqipëri; Rrjeti i …

Read More »