sqen

Uncategorized @sq

Sheila Hafizi

Sheila Hafizi është asistente projektesh e fokusuar në çështjet e sigurisë, mirëqeversjes dhe demokracisë. Sheila ka asistuar IDM-në në projekte të ndryshme ndër të cilat në sondazhin “Besimi në Qeverisje 2018” si dhe ka kryer koordininim në terren të “Besimi në Qeverisje 2019”. Interesat e saj janë të fokusuara në …

Read More »

Besjana Kuci

Besjana Kuci punon si Koordinatore Projekti dhe hulumtuese në IDM. Aktualishti ajo është e angazhuar si kordinatore lokale dhe hulumtuese e dy projekteve rajonale POINTPULSE (Pulsi i Ballkanit Perëndimor për Integritetin dhe Mirëbesimin e Policisë) dhe SELDI (Shoqëria Civile për Qeverisje të Mirë dhe Anti-Korrupsion në Evropën Juglindore). Znj. Kuci …

Read More »

Denisa Shabani

Denisa Shabani është Shefe e Financave dhe Administratës në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM). Ajo administron buxhetin e 24 projekteve sipas tre strukturave të ndara të departamenteve CESA, LGID, RDC. Para IDM, ajo ka punuar në Financë që nga tetori 2007 për organizata ndërkombëtare, si UNDP Albania dhe UN Women. …

Read More »

Sotiraq Hroni

Sotiraq Hroni është një ish-diplomat shqiptar, ish-këshilltar i Kryeministrirt të Shqipërisë (1997), dhe këshilltar i Presidentit të Republikës së Shqipërisë deri në fund të vitit 1999. Z. Hroni është themelues dhe drejtor ekzekutiv në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, një organizatë joqeveritare që me kalimin e kohës është bërë një …

Read More »

Lorena Totoni

Lorena Totoni është e angazhuar pranë IDM Albania si eksperte e qeverisjes vendore. Aktiviteti i saj  përqendrohet tek çështjet e qeverisjes, integritetit, etikës dhe proceseve të planifikimit strategjik në nivelin lokal dhe rajonal të qeverisjes. Në më shumë se 20 vjet të veprimtarisë profesionale, ajo ka konsoliduar njohuri dhe aftësi shumë …

Read More »

Brenda Workshopit Udhëtues “Partneritete për Zhvillimin e Qëndrueshëm Rural” | korrik 2019

Brenda Workshopit Udhëtues “Partneritete për Zhvillimin e Qëndrueshëm Rural” Në datat 18-19 Korrik 2019, Rrjeti Shqiptar per Zhvillimin Rural organizoi Workshop Udhëtues “Partneritete për Zhvillimin e Qëndrueshëm Rural” në komunitetet rurale të Lezhës, Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Workshopi i pazakontë bëri bashkë rreth 30 pjesëmarrës që përfaqësojnë aktorë të …

Read More »

Romario Shehu 

Romario Shehu is a junior researcher and project assistant, focusing on issues of security, good governance and democracy. His research is centred on radicalization and violent extremism, but he has also worked on topics related to anti-corruption, public administration, and building community resilience. Before joining IDM, Romario worked as an intern …

Read More »

IDM – DEKLARATË MBI SITUATËN POLITIKE NË SHQIPËRI | Mars 2019

IDM – DEKLARATË MBI SITUATËN POLITIKE NË SHQIPËRI IDM bën thirrje për një moratorium politik një vjeçar 21 mars 2019 – Duke pasur parasysh krizën e paprecedentë politike në Shqipëri, tejet të shqetësuar nga pasojat për vendin, duke marrë në konsideratë mungesën e një baze të përbashkët në pozicionet e …

Read More »