sqen

Uncategorized @sq

Jetnor Kasmi

Jetnor Kasmi është një Menaxher Projekti që ndjek kryesisht politikat e zhvillimit dhe ekonominë politike. Interesat e tij përfshijnë konfliktin kulturor dhe sigurinë, migracionin, arsimin dhe qeverisjen me pjesëmarrje. Para IDM, z. Kasmi punonte si Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. …

Read More »

Gjergji Vurmo

Gjergji Vurmo është Drejtor Programi pranë IDM dhe një studiues i lartë për qeverisjen e mirë, shoqërinë civile, sigurinë dhe pranimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai është autor i shumë studimeve të IDM dhe raporteve lidhur me zhvillimin e shoqërisë civile, qeverisjen dhe anti-korrupsionin, procesin e anëtarësimit …

Read More »

Evelina Azizaj

Evelina Azizaj është Menaxhere Programi për Qeverisjen Lokale dhe Zhvillimin e Integruar në IDM. Ajo menaxhon dhe koordinon programe në fushën e qeverisjes lokale, decentalizim, zhvillim lokal të integruar dhe fuqizim të komunitetit, duke mundësuar udhëzim dhe drejtim si dhe duke ndërtuar partneritete e komunikim të vazhdueshëm me palët e …

Read More »

Redion Qirjazi

Redion Qirjazi është Menaxher i Programit të Sigurisë në IDM. Puna dhe interesat e tij kërkimore lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare, mbrojtjen, terrorizmin, zgjidhjen e konfliktit, ekstremizmin e dhunshëm, praktikat e antikorrupsionit, integritetin e sektorit publik dhe qeverisjen e mirë. Më herët, Redioni ka shërbyer për 7 vjet si oficer …

Read More »

Rovena Sulstarova

Rovena Sulstarova është Menaxhere e Programit të Qeverisjes. Përvoja e saj në punë përfshin angazhime në sektorin publik dhe atë të arsimit të lartë, si edhe në menaxhimin e projekteve dhe programeve të financuara nga donatorë në fushën e arsimit. Rovena ka mbajtur pozicione drejtuese në  administratën publike, në institucionin …

Read More »

Alban Dafa

Alban Dafa u bë pjesë e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim si hulumtues për çështje të sigurisë dhe qeverisjes. Ai ka shërbyer në Forcën Detare Shqiptare si komandant anijesh patrulluese, navigator dhe hidrograf. Gjatë shërbimit të tij, ka qenë gjithashtu i përfshirë në përshtatjen dhe zbatimin e programeve të standartizimit …

Read More »

Leonie Vrugtman

Leonie Vrugtman është hulumtuese dhe koordinatore projekti e cila punon kryesisht në tema si qeverisja e mirë, përgjegjësia institucionale, pranimi në BE dhe ekstremizmi. Leonie është autore e disa artikujve mbi kundër-narrativat për ekstremizmin e dhunshëm, gazetarinë reflektuese dhe përgjegjësinë institucionale në Shqipëri. Puna e saj aktuale fokusohet në rezistencën e komunitetit …

Read More »

Nesila Koka

Nesila Koka është menaxhere projekti në IDM, e fokusuar kryesisht në projekte për rezistencën e komunitetit, ekstremizmin e dhunshëm, etj,. Që prej vitit 2014, ajo është përfshirë në menaxhimin e disa projekteve, nga përvoja e saj e mëparshme në qeverisjen lokale dhe organizatat e shoqërisë civile në fushën e aftësive …

Read More »

Romario Shehu

Romario Shehu është koordinator projekti dhe hulumtues i IDM, i përqendruar në çështjet e lidhura me sigurinë. Aktualisht, Z. Shehu është duke koordinuar zbatimin e projektit “Shkolla Qendër Komunitare” në disa shkolla në Shqipëri, si dhe projektin “Radari i Krimit të Organizuar në Ballkanin Perëndimor” (WB-OCR). Fushat e tij kërkimore …

Read More »

Diori Angjeli

Diori Angjeli është asistent projekti dhe asistent hulumtues fokusuar në demokratizimin, qeverisjen e mirë dhe zhvillimin e shoqërisë civile në komunitetet rurale. Ai ka ndihmuar IDM në projekte të rëndësishme si “Modeli Shkolla Qendër Komunitare”, “Roli i Fesë në Shoqëri”, “Besimi në Qeverisje” e të tjerë. Për më tepër, Diori …

Read More »