sqen

Aktivitetet RDC

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri” Tiranë, 10 korrik 2015 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme lançoi në një konferencë kombëtare gjetjet e studimit “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”. Studimi është pjesë e projektit të financuar …

Read More »

CfP: Balkan Public Policy Fund

CfP: Balkan Public Policy Fund BCSDN and its members announce the third Call for Proposals for organizations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia to develop policy or advocacy proposals this time within the scope of the IPA FPA Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Monitoring …

Read More »