sqen

Aktivitetet RDC

Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i OSHC-ve në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në qeverisjen vendore | 29 Janar 2016

Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i Organizatave të Shoqërisë Civile në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e qeverisjes vendore  Tiranë, 29 Janar 2016 – IDM dhe Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), organizuan në datën 29 Janar 2016 në Tiranë aktivitetin prezantues të dy projekteve …

Read More »

Takime informuese ndërmjet stafeve të shkollave të mesme mbi adresimin dhe parandalimin e radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm tek të rinjtë

IDM, në kuadër të projektit “Parandalimi i radikalizmit fetar tek të rinjtë”, gjatë muajit Nëntor 2015 ka organizuar aktivitete ndërgjegjësimi me rreth 120 përfaqësues të stafeve pedagogjike të shkollave të mesme, drejtorive arsimore rajonale dhe zyrave arsimore të bashkive Pogradec, Cërrik, Përrenjas, Librazhd, Bulqizë dhe Kukës. Këto takime kanë patur …

Read More »

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri” Tiranë, 10 korrik 2015 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme lançoi në një konferencë kombëtare gjetjet e studimit “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”. Studimi është pjesë e projektit të financuar …

Read More »