sqen

Aktivitetet RDC

Prezantimi i raportit vlerësues në bashkinë SHijak – CIVILISC Project

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi sot në Shijak një tryezë diskutimi, në të cilën u prezantuan  gjetjet kryesore të raportit “Sfidat e Njësive të Qeverisjes Vendore në Luftën kundër Korrupsionit”, të përgatitur në kuadër të projektit “CIVILISC- Instrumente të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian. …

Read More »

Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi ditën e enjte, datë 15 korrik 2016, në ambientet e Rogner Hotel, Indeksin e Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile – Raporti për vitin 2015, me të dhëna mbi zhvillimin, problemet dhe sfidat e shoqërisë civile në Shqipëri. Indeksi analizon progresin e organizatave të shoqërisë civile …

Read More »

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2015: Raporti për Shqipërinë

Indeksi i Qëndrueshmërisë Së OSHC-ve 2015:  Raporti për Shqipërinë Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka lançuar edicionin e 18-të të Indeksit të qëndrueshmërisë të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) të fokusuar në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Euroazinë. Indeksi zhvillohet nga Agjencia e ShBA për Zhvillim …

Read More »

Sondazhi “Besimi në Qeveri 2015”: “Institucionet e huaja në top-listën e besueshmërisë së shqiptarëve”

Prezantimi i gjetjeve të Sondazhit “Besimi në Qeveri 2015”: “Institucionet e huaja në top-listën e besueshmërisë së shqiptarëve”     Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi sot gjetjet e sondazhit “Besimi në Qeveri” për vitin 2015. Sondazhi ka për qëllim të masë nivelin e besimit të publikut tek institucionet qeveritare …

Read More »

Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i OSHC-ve në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në qeverisjen vendore | 29 Janar 2016

Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i Organizatave të Shoqërisë Civile në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e qeverisjes vendore  Tiranë, 29 Janar 2016 – IDM dhe Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), organizuan në datën 29 Janar 2016 në Tiranë aktivitetin prezantues të dy projekteve …

Read More »