sqen

Aktivitetet RDC

Mbrëmje Diskutimi “Zëra të Besueshëm në Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm”

Të rinj, përfaqësues të komuniteteve fetare, përfaqësues të shkollave të mesme në Tiranë, prindër, pedagogë, artistë, gazetarë, aktivistë të shoqërisë civile diskutuan së bashku dhe ndanë ide në mbrëmjen e organizuar nga IDM, me temë “Zëra të Besueshëm në Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm” më 31 maj 2017 tek instalacioni …

Read More »

WeBER – Seminar për OShC-të: “Monitorimi efektiv i politikave publike”

WeBER –  Seminar për OShC-të:  “Monitorimi efektiv i politikave publike” Vendi: Hotel Bleart, Durrës, Shqipëri Data:  24-26 maj 2017 IDM Albania, në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me Visegrad Fund, organizoi seminarin tre-ditor për OShC-të “Monitorimi efektiv i politikave publike” në 24-26 maj 2017 në Durrës. Qëllimi i këtij …

Read More »

Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile në Shqipëri mbi “Parimet SIGMA për Administratën Publike”

Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile në Shqipëri mbi “Parimet SIGMA për Administratën Publike” Më 8 shkurt 2017 në Tiranë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi një seminar kombëtar për OSHC-të mbi parimet e SIGMA-s për administratën publike. Përfaqësues të 35 organizatave të shoqërisë civile dhe gazetarë vendas morë …

Read More »