sqen

Aktivitetet e Fundit

CfP: Balkan Public Policy Fund

CfP: Balkan Public Policy Fund BCSDN and its members announce the third Call for Proposals for organizations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia to develop policy or advocacy proposals this time within the scope of the IPA FPA Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Monitoring …

Read More »

Forumi Hulumtues i Sigurisë Prishtinë-Beograd-Tiranë “Mbrojtja Civile dhe Menaxhimi Rajonal i Emergjencave”

Konferencë e përbashkët rajonale: Forumi Hulumtues i Sigurisë Prishtinë-Beograd-Tiranë “Mbrojtja Civile dhe Menaxhimi Rajonal i Emergjencave” Data: 29 Prill 2015 Vendi: Hotel Sirius, Prishtinë, Kosovë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë (BCSP)  kanë mbajtur konferencën e përbashkët rajonale …

Read More »

Tryezë e rrumbullakët mbi Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri

Prezantimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve përkatëse të studimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) lidhur me evidentimin e situatës aktuale dhe rolit të strukturave komunitare në Shqipëri, ishte fokusi kryesor i Tryezës së rrumbullakët, organizuar më 8 prill 2015 në ambientet e Hotel Rogner. Kjo tryezë shënoi dhe …

Read More »

Konferencë kombëtare për menaxhimin e emergjencave civile

Konferencë Kombëtare për menaxhimin e emergjencave civile Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi më datë 6 Mars 2015 konferencën “Menaxhimi i Emergjencave Civile në Shqipëri”, pjesë e projektit trepalësh midis IDM, Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë dhe Qendrës së Kosovës për Studime për Sigurinë, mbështetur nga Ministria …

Read More »