sqen

Aktivitetet LGID

Fuqia e të Punuarit Bashkë: Përfitimet dhe Sfidat, Shkodër-Lezhë 2014

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë” financuar nga Programi “RDP Northern Albania organizoi trajnimet me tematikë “Fuqia e të Punuarit Bashkë: Përfitimet dhe Sfidat” në Shkodër më 19 Qershor 2014 dhe …

Read More »