sqen

Aktivitetet LGID

Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i OSHC-ve në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në qeverisjen vendore | 29 Janar 2016

Forcimi i kapaciteteve dhe ndikimi i Organizatave të Shoqërisë Civile në mirë-qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e qeverisjes vendore  Tiranë, 29 Janar 2016 – IDM dhe Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), organizuan në datën 29 Janar 2016 në Tiranë aktivitetin prezantues të dy projekteve …

Read More »

Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është duke zbatuar projektin: “Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë”. Projekti financohet nga UNDP Albania. Planet Operacional të Zhvillimi Lokal janë pjesë e paketës gjithëpërfshirëse të qeverisë për implementimin e reformës administrative territoriale. Përgatitja e Planeve vjen …

Read More »

Konferencë Kombëtare: “Decentralizimi dhe Autonomia Vendore” | 13 maj 2015

IDM zhvilloi Konferencën Kombëtare: “Decentralizimi dhe Autonomia Vendore” më datë 13 maj 2015, ora 10:00 – 12:30, në Tirana International Hotel. Në kuadër të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri”, me mbështetjen e Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri, IDM prezantoi një analizë për procesin e hartimit dhe përmbajtjen e Strategjisë …

Read More »

Tryezë e rrumbullakët mbi Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri

Prezantimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve përkatëse të studimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) lidhur me evidentimin e situatës aktuale dhe rolit të strukturave komunitare në Shqipëri, ishte fokusi kryesor i Tryezës së rrumbullakët, organizuar më 8 prill 2015 në ambientet e Hotel Rogner. Kjo tryezë shënoi dhe …

Read More »

Takim konsultativ për “Ridimensionimin e Strukturave Komunitare”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Departamenti Qeverisja Vendore dhe Zhvillimi i Integruar (LGID) zhvilloi më datë 24.02.2015, në ambientet e Komisionit për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut pranë Kryesisë së Kuvendit, një takim konsultativ në kuadër të projektit “Ridimensionimi i Strukturave Komunitare” mbështetur nga USAID-PLGP …

Read More »