sqen

Prokurime

KËRKESË PËR OFERTË| Blerje kompjutera dhe UPS (Afati: 27.11.2019)

KËRKESË PËR OFERTË Tiranë, më 20/11/2019 –  Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “ Ofertë blerje Kompjuterësh dhe UPS ” për organizatën jo-qeveritare “Instituti per Demokraci dhe Ndërmjetësim” në kuadër të projektit “Ndërtimi i komuniteteve të qëndrueshme kundër ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet …

Read More »